Zorunlu heteroseksüellik

Zorunlu heteroseksüellik ile “zorunlu etoburluk” arasında nasıl bir ilişki var? Cinsel kimliği düzenleyici söylemler ile beslenme kimliğini düzenleyen söylemler arasında bir ilişki kurulabilir mi? Hiçbir türün çocuğu olmayan, yetim ve aynı zamanda kendisinin annesi olan koyun Dolly ataerkil akrabalık sisteminin cinsiyet ... Butler, toplumda insanların zorunlu heteroseksüellik yaşadığı bir ’ heteroseksüel sözleşme ’den söz ederek, homo/hetero karşıtlığıyla örgütlenen, Duygusal/cinsel açıdan karşı cinsiyete ilgi duyan kadın veya erkek. Heteroseksüellik, kendiliğinden ve zorunlu olarak, toplumda egemen olan var oluştur. Toplumda “norm” olan heteroseksüellik olduğundan ve aksini söylemedikçe herkes heteroseksüel sayıldığından heteroseksüel bireyler, kendilerini heteroseksüel diye tanımlamak gereği duymazlar. ***Kaos GL’nin ... Zorunlu heteroseksüellik, Zengin bulundu, esasen feminist burs ve feminist aktivizm hem hakim, hatta feminist hareket içinde yaygın idi. Lezbiyen hayatlar tarih ve diğer ciddi çalışmalarda görünmez ve lezbiyenler karşılama ve anormal ve feminist hareketin kabulüne dolayısıyla bir tehlike olarak görülen değildi. Zorunlu heteroseksüellik, ilişkileri sürdürmek ve cinsiyeti “sergilemek” için uygulanacak şablonları bize “komut” olarak sunar. Örneğin bunu doğrulayan hiçbir inceleme olmasa bile erkekleri cinsel olarak aktif, kadınları ise pasif olarak düşünmeye teşvik ediliriz. Zorunlu Heteroseksüellik İnsanlık Suçudur! Eşcinsellik Ruhsal Bir Bozukluk Değil! Eşcinsellik uzun yıllardır bilim çevreleri de dahil olmak üzere bir kimlik bozukluğu, hastalık, sapıklık gibi olumsuz ifadelerle tanımlanmıştır. 1974 yılında Amerikan Psikiyatri Birliği ve daha sonra 1992 yılında ICD (International ... Heteroseksizm; arzunun, cinsel pratiklerin ve cinsiyet kimliklerinin norm eksenini belirleyen tarihsel ve toplumsal bir sistem olarak karşımıza çıkar. Zorunlu heteroseksüellik koşullarında örgütlenen toplumsal dünyada yalnızca “kadın” ya da “erkek” olarak cinsiyetlendirilmiş bedenler arasındaki heteroseksüel arzu ve cinsellik “doğal” ve “normal” kabul edilirken ...

Zorunlu Heteroseksüellik ve Türkiye Muhalefet Alanı ...